SUNDAY 27.10

[Period 1 11:00-12:30] 
Aaron Bastani
Egendom och makt
Vem blir fascist?

[Period 2 12:45-14:15]
Kate Soper
Vad kämpar klimatrörelsen för?
Till ideologikritikens försvar

[Period 3 14:30-16:00]
Göran Therborn
Rätten – kritiskt motstånd eller kapitalismens smörjmedel?
Rebellious Agency

Click here to download the schedule and presentations in PDF

ABOUT THE SESSIONS

Period 1 11:00-12:30


[ZÄTA] Aaron Bastani is co-founder and Senior Editor at Novara Media and has a doctorate
from the University of London. His research interests include new media, social movements and political economy. He has written for Vice, the Guardian, the London Review of Books and the New York Times and regularly appears on the BBC and Sky News. In his new book, Fully Automated Luxury Communism, Bastani conjures a vision of extraordinary hope, showing how we move to energy abundance, feed a world of 9 billion, overcome work, transcend the limits of biology, and establish meaningful freedom for everyone. Rather than a final destination, such a society merely heralds the real beginning of history. His talk will be followed by a conversation with Aron Etzler, party secretary of the Left Party in Sweden.

[PALME] Egendom och makt

Under 1980-talet vändes den utveckling som i Sverige och många andra delar av världen under lång tid hade kännetecknats av minskat fåvälde, minskad ojämlikhet och utvidgade sociala rättigheter. När vi i finanskrisens kölvatten ser olika rörelser och partier mobilisera mot ökad ojämlikhet samtidigt som ett gryende ekologiskt krismedvetande verkar ta form är det viktigt att inte stanna vid analyser av 1980-talets brott under den allmänna och vanligt förekommande beteckningen ”fördjupad ojämlikhet”. Genom att likställa egendom, inkomst, ekonomiska tillgångar, fördelning av resurser och olika former av maktrelationer riskerar en sådan sammanblandning i analysen av de senaste 40 årens historia grumlar bilden av vår samtid, vilket i värsta fall leder det politiska tänkandet och den politiska handlingen fel. En strategi för jämlik inkomstfördelning som samtidigt ska kunna rå på den globala uppvärmningen verkar helt enkelt ha en gemensam nämnare: de kan inte förlita sig på fördelningspolitiska verktyg och existerande institutioner utan måste på ett eller annat sätt konfrontera ägandet som sådant. Medverkande: Vanja Carlsson, Maryam Fanni och Carl Wilén. Arrangör: Fronesis

[SANDLER]  Vem blir fascist? Adornos (mfl) bok Den auktoritära personligheten och modern fördomsforskning

Anders Ramsay, bland annat författare till Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori (2005) berättar om boken The Authoritarian Personality som publicerades i USA 1950 och som nu kommit i nyutgåva (Verso). Boken är en undersökning som med hjälp av djuppsykologiska intervjuer och enkäter försöker förstå de underliggande förutsättningarna för att människor låter sig mobiliseras av fascistiska rörelser. Paul Fuehrer och Mats Deland resonerar om hur fördomsforskningen utvecklats med exempel från långtidsundersökningarna “Rechtsextremismus der Mitte” som bedrivits i Leipzig och Bielefeld och ställer frågan vad som finns att hämta idag i Adornos analyser. Medverkande: Anders Ramsay, sociolog vid Mittuniversitetet, Paul Fuehrer, sociolog vid Södertörns högskola och Mats Deland, historiker vid Södertörns högskola.

Period 2 12:45-14:15


[ZÄTA] Kate Soper is a British emeritus professor of philosophy, currently at University of Brighton. Her work has focused on feminism, the environment and theories of need and consumption. Her most important works include What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human and The Politics and Pleasures of Consuming Differently. Her talk will concern the current job-loss and disaffection with work, and on the form that a more benign post-work order might take. In contrast to the tech-utopian and ‘luxury communism’ visions currently influential on the Left with their rather orthodox views on consumption, she will defend the potential of a less techno-driven and intensive work culture for introducing more fulfilling ways of living, developing new skills and reinstating some earlier ways of doing and making.

[PALME] Vad kämpar klimatrörelsen för?

Aktioner för klimatrörelsen kan ta olika former, från opinionsbildning till direkt aktion eller en blandning av de två, men det är sällan vi ser en politik artikuleras bortom metoden. Klimatfrågan beskrivs istället som något tekniskt och/eller moraliskt. Tekniskt som i ”lyssna på vetenskapen” och moraliskt som i ”vi slåss för era barn”. Men när vi går hem från blockaden och den fossila industrin återupptar sin verksamhet, vad vann vi, vad var syftet och vilket är vårt politiska projekt? Detta kommer att diskuteras i ett panelsamtal där aktivister från olika organisationer i klimatrörelsen kommer att delta. Arrangör: Allt åt alla Stockholm

[SANDLER] Till ideologikritikens försvar

Trots att kapitalismen och fossilkapitalet har frambringat en klimatkris som tycks allt svårare att stoppa presenteras vi antingen med bilden av total kollaps eller av att teknologiska lösningar och förändrade konsumtionsvanor är nycklarna till förändring snarare än med krav på genomgripande förändringar. Med andra ord verkar det förekomma ett samband mellan oförmågan att sätta kapitalismen i centrum när strategier för förändring undersöks och den utbredda presentismen där framtiden förminskas till en förlängning av nuet utgör myntets ena sida och där livets slutgiltiga kollaps skymtar fram från den andra sidan. I den här sessionen introduceras och diskuteras det pågående antologiprojektet Ideologianalys – En introduktion (planerad utgivning hösten 2020, Studentlitteratur) samt några av antologins 15 bidrag. Medverkande: Evelina Johansson Wilén, Tomas Wedin, Carl Wilén, Johan Alfssonsson, Vanja Carlsson, Johan Söderberg.

Period 3 14:30-16:00


[ZÄTA] Göran Therborn: The challenges of the left movement 2020

Therborn is a professor emeritus of sociology at Cambridge University and is amongst the most highly cited contemporary Marxian-influenced sociologists. He has published widely in journals such as the New Left Review, and is notable for his writing on topics that fall within the general political and sociological framework of post-Marxism. Topics on which he has written extensively include the intersection between the class structure of society and the function of the state apparatus, the formation of ideology within subjects, and the future of the Marxist tradition. His talk will concern the main challenges of the left movement in thea years to come. The talk will be followed by a panel discussing the new program of the Swedish Left Party.

[PALME] Rätten – kritiskt motstånd eller kapitalismens smörjmedel?

Klimatförändringarna är ett av de största hoten som människan har mött. Ett instrument som ofta påtalas i den politiska debatten är hårdare regleringar. Men kan vi förändra genom strängare miljölagar eller kommer rättssystemet i ett kapitalistiskt samhälle alltid att verka som en bromskloss? Kan juridiken vara ett progressivt instrument eller medverkar rätten i ett kapitalistiskt samhälle enbart till stagnation? Medverkande: Åsa Ågren, Karlstad Universitet, Mikael Bernadini, Göteborgs Universitet, och Håkan Gustafsson, Karlstad Universitet.

[SANDLER] Rebellious agency and structural stultification in public debates on climate change and illegalized immigration     

In February 1858, Marx wrote in a letter to Ferdinand Lassalle that he was going to write an exposé of capital and its economic categories. The exposé of the system, Marx had stated, was by the same token already its critique. This panel follows the Marxist assumption that the analysis of climate change is at once a ruthless critique of capitalism. It aims at a criticism of political, public debates on migration and climate change, drawing arguments from the works of Althusser’s, Lukács’ and Gramsci’s. Each of the participants takes a different angle from which to articulate what remains invisible in these debates, the involved subjectivities as well as their structural boundaries. Participants: Esther Edelmann, Hannes Kaufmann and Thomas Bragdon